زندگی پس از تحصیل در کانادا

در ماهها و روزهای پایانی تحصیل در کانادا، به زندگی جدید پس از فارغ التحصیلی فکر می کنید. بطور معمول فارغ التحصیلان دانشگاهها وکالج ها (دولتی) با داشتن شرایطی می توانند برای پس مجوز کار پس از تحصیل در کانادا اقدام نمایند که طول مدت این مجوز متناسب با مدت زمان تحصیل است.

تجربه کاری کانادایی که از طریق مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی به دست می آورید می تواند به شما در دریافت اقامت دائم در کانادا از طریق Express Entry کمک کند. میتوانید امتیاز خود را برای روش اکسپرس انتری از این لینک محاسبه نمایید.بعد از فارغ التحصیلی در مورد اقامت در کانادا اطلاعات بیشتری کسب کنید همچنان که برای اجازه کار خود درخواست می دهید.

تقریباً تمام استانها و قلمروهای کانادا روشهایی را برای جذب مهاجرین و فارغ التحصیلان از دانشگاههای استان مربوطه دارند. شما به عنوان یک دانشجوی بین المللی که از کالج یا دانشگاه کانادا فارغ التحصیل شده اید ، به طور بالقوه می توانید در استان یا منطقه ای که در آن تحصیل نموده اید با دریافت امتیاز مناسب، حائز شرایط اقامت دادم گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اعمال درخواست ، به وب سایت برنامه های استانی کانادا مراجعه کنید.

رایا بین الملل – مهاجرت تحصیلی هوشمند