برنامه ویزای استارتاپ کانادا

برنامه ویزای استارتاپ کانادا

برنامه ویزای استارتاپ کانادا، اقامت دائم کانادا را به کارآفرینان مهاجر واجد شرایط ارائه می دهد که از آن به عنوان برنامه Start-Up Visa (SUV) یاد می شود.
این برنامه کارآفرینان نوآور را هدف قرار داده و آنها را با سرمایه گذاران بخش خصوصی در کانادا پیوند می دهد که به تاسیس مشاغل آنها کمک خواهند کرد.

متقاضیان می توانند در ابتدا با دریافت اجازه کار با پشتیبانی سرمایه گذار مستقر در کانادا ، قبل از احراز شرایط اقامت دائم ، به کانادا بروند.
سه نوع سرمایه گذار در بخش خصوصی وجود دارد و شرکتهای متنوعی در لیست سرمایه‌گذاران مورد تأیید دولت کانادا لیست شده اند.

شرایط و صلاحیت متقاضی ویزای استارتاپ کانادا چیست؟

شرایط اولیه صلاحیت داوطلب برای ویزای شروع به کار استارتاپ در کانادا عبارتند از:

-کسب و کار واجد شرایط
-گواهی تعهد و نامه پشتیبانی از یک نهاد تعیین شده
-وجه سرمایه گذاری موجود و قابل انتقال
-تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسوی در حداقل سطح معیار زبان کانادایی 5.

نهاد تعیین شده برای ویزا برای شروع چیست؟

یک نهاد تعیین شده یک سرمایه گذاراز لیست مورد تأیید دولت کانادا در بخش خصوصی است.

تعهد مورد نیاز باید معیارهای زیر را برای ویزای استارتاپ کانادا داشته باشد:

گروه اول شرکتهای سرمایه‌گذاری که Angel Investor Group نامیده میشوندباید حداقل 75000 دلار برای تجارت واجد شرایط سرمایه گذاری کند. داوطلبان همچنین می توانند با دو یا بیشتر سرمایه گذاری از این گروه با مبلغ 75000 دلار واجد شرایط شوند.
گروه بعدی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر(Venture Capital Fund ) هستند که باید تأیید کند که حداقل 200،000 دلار برای تجارت واجد شرایط سرمایه گذاری می کند. داوطلبان همچنین می توانند با دو یا چند تعهد از این صندوق های سرمایه گذاری در مجموع 200000 دلار واجد شرایط شوند.
گروه سوم مجموعه های Business incubators هستند که باید متقاضی را در یکی از برنامه های تجاری خود پذیرش نمایند.

الزامات مالکیت مشاغل برنامه استارتاپ در کانادا چیست؟

-تجارت مورد نظر باید در کانادا پایه گذاری شود و تجارت آن ادامه یابد.
-نامزد باید حداقل 10 درصد از حق رأی (مالکیت) در شرکت را داشته باشد.
-هیچ شخص دیگری نمی تواند 50 درصد یا بیشتر از حق رأی را در شرکت داشته باشد.
توجه: حداکثر تا پنج نامزد ممکن است درخواست اقامت دائم خود را با همان سرمایه گذاری تجاری پشتیبانی کنند. با این حال ، ممکن است نامزدهای خاصی برای کسب و کار ضروری شناخته شوند. اگر هر یک از کاندیداهای اصلی درخواست خود را پس بگیرد ، یا رد شود ، تمام نامزدهای دیگر تحت همان سرمایه گذاری تجاری تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

چگونه داوطلبان واجد شرایط اجازه کار / اقامت دائم می شوند؟

برای دریافت مجوز کار استارتاپی در کانادا باید داوطلبان دارای گواهینامه تعهد از سوی نهادی تعیین شده می توانند برای شروع کار در تجارت تقاضای ویزای کار کوتاه مدت کنند. نهاد تعیین شده(سرمایه گذار) باید از درخواست پشتیبانی کند.

برای واجد شرایط بودن برای اقامت دائم کانادا از طریق راه اندازی استارتاپ در کانادا:
داوطلبان باید به طور فعال در مدیریت تجارت در کانادا مشارکت داشته باشند.
فعالیت های تجاری یا یک قسمت اساسی باید در کانادا انجام شود.
این تجارت باید در کانادا ثبت شود.

چگونه یک کارآفرین مهاجر از یک نهاد تعیین شده پشتیبانی می گیرد؟

یک کارآفرین مهاجر مایل به کانادا باید یک طرح تجاری مناسب داشته باشد که با توجه به شرایط دقیق و پیش نیاز های مؤسسات سرمایه‌گذاری یا نهادهای تعیین شده توسط دولت تأیید شود. به طور معمول ، مشاوران بازرگانی در کانادا را به همراه وکلای باتجربه مهاجرت تجاری شرکت ها تضمین می کنند که برنامه های تجاری نوپا تمام شرایط و ضوابط مورد نیاز صنعت را برآورده می کنند.

چه مدت طول می کشد تا یک کارآفرین مهاجر مراحل کار را طی کند؟

اگر یک کارآفرین یک پروژه قابل اجرای مناسب داشته باشد ، صدور گواهی تعهد / نامه حمایت از یک نهاد تعیین شده حدود 4-6 ماه طول می کشد. پس از دریافت نامه پشتیبانی ، می توان درخواست اقامت دائم را ارائه داد. تقریباً 18 ماه طول می کشد تا درخواست صدور ویزا نهایی شود.