بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان بین المللی

بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی که علاقه مند به تحصیل در کانادا هستند، کانادا برای آن ها برنامه  و گزینه های تأمین مالی متفاوتی دارد.

به ویژه دانشجویان بین المللی دارای جایگاه عالی آکادمیک یا در بعضی موارد دانشجویان واجد شرایط از مناطق خاص یا کشورهایی که بورس های تحصیلی یا کمک های مالی دیگری برای آنها در نظر گرفته شده است.

اولین مکان برای جستجوی اطلاعات  صفحه بورسیه های بین المللی دولت کانادا است. این منبع آنلاین به دانشجویان و نمایندگان امکان می دهد تا براساس کشور مبدا خود بورسیه های موجود را جستجو کنند.

به طور گسترده ای  استان ها و قلمروهای کانادا برنامه های بورس و اعطای جایزه خود را برای دانشجویان بین المللی را توسعه می دهند ولی باید درنظر گرفت تعداد و میزان این بورسیه ها محدود بوده و اغلب در دوره های تحصیلات تکمیلی ارائه میگردند.

 

بورسیه های تحصیلی کشور مبدا دانشجو

دانشجویان بین المللی با مراجعه به سازمانهای دولتی و علمی در کشور خود ممکن است حائر شرایط دریافت فاند یا بورسیه تحصیلی از کشور محل اقامت خود باشند.

بورسیه های تحصیلات تکمیلی

فاندهای  قابل توجهی برای دانشجویان بین المللی دارای جایگاه عالی آکادمیک در مقطع تحصیلات تکمیلی کانادا (به عنوان مثال ، کارشناسی ارشد ، دکترا ،فوق دکتری) وجود دارد.

این بورسیه ها ممکن است به شکل زیر باشد:

-دستیار آموزشی / کارشناسی ارشد

-بودجه تحقیقاتی

-بورسیه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

-بورس های تحصیلی خارجی (یعنی بورسیه هایی که توسط شخص ثالث ارائه می شود)

-جوایز علمی (جوایز مبتنی بر نیاز مالی که برای تکمیل منابع دیگر بودجه دانشجویی در نظر گرفته شده است).

ارزش بورسه ها  از نظر دانشگاهی و همچنین موسسه متفاوت خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر ، نمایندگان باید با موسسات مورد بررسی دانشجویی بین المللی تماس بگیرند.

شما می توانید از نجربه با ارزش مجموعه رایا بین الملل در زمینه بورسیه های دانشگاهی استفاده کنید.

اخبار بورسیه های دانشجویان بین المللی در کانادا                                بورسیه  استان های کانادا